fbpx

הליכים משפטיים

הצטרפות פורום קהלת כידיד בית משפט לעתירה השנייה נגד חוק המסתננים

פורום קהלת י"א אדר ב' התשע"ד | 13 מרץ 2014

בג"ץ 8425/13 איתן נ' הכנסת. עתירה נגד חוק המסתננים (עתירה שנייה מתוך שלוש). העתירה הוגשה נגד תיקון מס' 4 לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954 אשר מכוחו ניתן להחזיק...

פורום קהלת יזם עתירה בעקבות סירוב מתן היתרים מוגבלים לרופאים עולים על ידי משרד הבריאות

פורום קהלת כ"ג כסלו התשע"ד | 26 נובמבר 2013

עת"ם 51245-11-13 הומברגר נ' משרד הבריאות. פורום קהלת הגיש עתירה בשמו של עולה חדש נגד משרד הבריאות על סירוב לתת היתרים מוגבלים לרופאים עולים.

פורום קהלת יזם עתירה בעקבות אי הכרה בתארים של שתי עולות חדשות על ידי משרד הבריאות

פורום קהלת ב' חשון התשע"ד | 6 אוקטובר 2013

עת"ם 14661-10-13 אלבאז נ' משרד הבריאות. פורום קהלת הגיש עתירה בשמן של שתי עולות חדשות נגד מנכ"ל משרד הבריאות ונגד ראש האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות, בשל סירובם...

הצטרפות פורום קהלת כידיד בית משפט לעתירה הראשונה נגד חוק המסתננים

פורום קהלת כ' אייר התשע"ג | 30 אפריל 2013

בג"ץ 7146/12 אדם נ' הכנסת. עתירה נגד חוק המסתננים (הראשונה מתוך שלוש). עתירה שהוגשה נגד תיקון מס' 3 לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954, המאפשר להחזיק מסתננים במשמורת לתקופה...

פורום קהלת מבקש להצטרף כ׳ידיד בית המשפט׳ בעתירה נגד חוק משאל העם

פורום קהלת ט' ניסן התשע"ג | 20 מרץ 2013

בג"ץ 9149/10 וותד נ' הכנסת. עתירה שהוגשה נגד חוקיותו של חוק משאל העם, בעיקרה טענות מהמשפט החוקתי.

הפורום הגיש בקשת הצטרפות בעניין שיקול הדעת של הממשלה במינוי בכירים

פורום קהלת י"ט שבט התשע"ג | 30 ינואר 2013

בג"ץ 258/13 דן חי נ' ועדת החריגים. עתירה שהוגשה בעניין יישום החלטת הממשלה על קציבת כהונת בכירים בשירות המדינה.

צרו איתנו קשר

דרכי תקשורת עם הפורום

כתובת: עם ועולמו 8, קומה 5 
ירושלים, ישראל
מיקוד: 9546306 
טלפון: 02-631-2720
פקס: 077-318-2028
דוא"ל: [email protected]

חשבונות: 0545818197

דוברות: 0545924572

צרו איתנו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
×

תפריט נגישות