fbpx

הליכים משפטיים

פורום קהלת הגיש עתירה נגד מכלול הסמכויות שמפעילה מועצת הדבש

פורום קהלת כ"ז אייר התשע"ז | 23 מאי 2017

בג"ץ 4239/17גולדנברג נ' מועצת הדבש. פורום קהלת הגיש עתירה נגד מכלול הסמכויות שמפעילה מועצת הדבש - מתן רישיונות, זיכיונות ופיקוח. הטענות התבססו על קשיים מנהליים וחוקתיים.

בקשה להצטרפות פורום קהלת כידיד בית המשפט בעניין רישיון לגידול דבורים

פורום קהלת ד' אייר התשע"ז | 30 אפריל 2017

צ"א 27650/03/17 גולדנברג נ' מדינת ישראל. הליך של תפיסת כוורות נגד דבוראי שפעל ללא רישיון.

הצטרפות פורום קהלת לעתירה נגד חוקיותו של תיקון חוק המעמד בעניין החטיבה להתיישבות

פורום קהלת כ"ד ניסן התשע"ז | 20 אפריל 2017

בג"ץ 9518/16 הראל נ' כנסת ישראל. עתירה שהוגשה נגד חוקיותו של תיקון חוק המעמד בעניין החטיבה להתיישבות, אשר מסמיך את הממשלה לאצול סמכויות לחטיבה להתיישבות.

עתירה נגד אי התקנת תקנות לפודיאטרים בהתאם לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות

פורום קהלת ט' אדר התשע"ז | 7 מרץ 2017

בג"ץ 2214/17 פינקלשטיין נ' משרד הבריאות. פורום קהלת הגיש עתירה נגד אי התקנת תקנות לפודיאטרים בהתאם לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות.

הצטרפות פורום קהלת כידיד בית משפט לעתירה נגד הפרטת מבחני הנהיגה

פורום קהלת ט"ז אלול התשע"ו | 19 ספטמבר 2016

בג"ץ 3791/16 סנדלר נ' משרד התחבורה. עתירה שהוגשה נגד מכרז משרד התחבורה להקמה ותפעול של מערך המבחנים המעשיים לקבלת רישיון נהיגה, כלומר נגד הפרטת מבחני נהיגה.

עתירה מכוח חוק חופש המידע בעניין השלכות החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל

פורום קהלת כ"ה טבת התשע"ו | 6 ינואר 2016

עת"ם 11864-01-16 קהלת נ' משרד הכלכלה. פורום קהלת הגיש עתירה מכוח חוק חופש מידע בעניין מידע על השלכות חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), תשע"ג-2013.

עתירת פורום קהלת נגד חוות הדעת של המשנה ליועמ"ש דינה זילבר בעניין החטיבה להתיישבות

פורום קהלת ט' סיון התשע"ה | 27 מאי 2015

בג"ץ 3664/15 קהלת נ' היועץ המשפטי לממשלה. פורום קהלת הגיש עתירה נגד חוות הדעת של המשנה ליועמ"ש דינה זילבר בעניין החטיבה להתיישבות, הנחיה שכללה הנחיות אופרטיביות.

פורום קהלת הגיש עתירה נגד החלטת שר החינוך לחזור בו מההתערבות בהרכב ועדות פרס ישראל

פורום קהלת ז' אדר התשע"ה | 26 פברואר 2015

בג"ץ 1493/15 קהלת נ' שר החינוך בג"ץ. פורום קהלת הגיש עתירה נגד החלטת שר החינוך (ראש הממשלה) לחזור בו מההתערבות בהרכב ועדות פרס ישראל.

הצטרפות פורום קהלת כידיד בית משפט לעתירה השלישית נגד חוק המסתננים

פורום קהלת ה' שבט התשע"ה | 25 ינואר 2015

בג"ץ 8665/14 דסטה נ' הכנסת. עתירה נגד חוק המסתננים (שלישית מתוך שלוש).

פורום קהלת יזם עתירה בעקבות אי הכרה בתואר ברפואה של עולה חדש על ידי משרד הבריאות

פורום קהלת י"ב אלול התשע"ד | 7 ספטמבר 2014

עת"ם 22767-08-14 בן חמו נ' משרד הבריאות. פורום קהלת הגיש עתירה בשמו של עולה חדש נגד משרד הבריאות המסרב להכיר בתואר שניתן באוניברסיטה בספרד כ'תואר אקדמי'.

צרו איתנו קשר

דרכי תקשורת עם הפורום

כתובת: עם ועולמו 8, קומה 5 
ירושלים, ישראל
מיקוד: 9546306 
טלפון: 02-631-2720
פקס: 077-318-2028
דוא"ל: [email protected]

חשבונות: 0545818197

דוברות: 0545924572

צרו איתנו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
×

תפריט נגישות