fbpx

חוזה המדינה

מתחייבים לריבונות לאומית, חירות ומשילות

כמועמדים בבחירות לכנסת, אנו מתחייבים לכם, אזרחי ישראל, לפעול ככל יכולתנו לחקיקת החוקים ויישום העקרונות המנויים להלן במהלך כהונת הכנסת ה 21:

לאום

ניישם את חוק-יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי ונמנע כל פגיעה בו, תוך המשך הבטחת זכויות הפרט והשוויון לכל אזרחי ישראל.

ריבונות

נפעל להחלת הריבונות הלאומית ושלטון החוק באופן מלא ושוויוני על כל אזרחי ישראל ותושביה, ובכלל זה לסיום הממשל הצבאי על אזרחי ישראל ביהודה ושומרון. נמנע כל הסדר ביטחוני הכולל הסתמכות על כוחות זרים, ונגביל סוכני מדינות זרות הפועלים כנגד מדינת ישראל בדרכים לא דיפלומטיות.

עלייה והגירה

נעגן בחקיקה מדיניות עלייה והגירה לאומית סדורה, שתקדם עלייה יהודית ותסיר חסמים מיותרים לקליטת עלייה, ושתמנע השתקעות בלתי-חוקית של מהגרי עבודה בארץ וניצול לרעה של מדיניות איחוד משפחות.

תחרות וחירות

נקדם תחרות למונופולים וקרטלים סטטוטוריים, נפתח את המשק לתחרות בינלאומית, ונצמצם את התכנון המרכזי במשק. נקדם תחרות בדיור, שחרור קרקעות לבנייה, ומדיניות מיסוי שתתמרץ פיתוח. נקדם טיוב האסדרה, הפחתת הנטל על מעסיקים לעידוד תעסוקה ופריון, וסביבה נוחה לכלכלה שיתופית וטכנולוגיה עילית.

אחריות תקציבית

נקדם רפורמה בהליך תקצוב המדינה שתאפשר תכנון, בקרה ושקיפות. נצמצם את החוב הציבורי על ידי ייעול השירות הממשלתי, מניעת הוצאות בזבזניות, וייעול מערכת הרווחה. נעגן בחקיקה פישוט של מערכת המס, נסיים הטבות מס לקבוצות לחץ, ונפחית את שיעורי המס לכלל האוכלוסייה.

הזכות לעבוד

נעגן בחקיקה דרישת רוב מוחלט ליציגות בעבודה, בוררות חובה בשירותים חיוניים, איסור שביתה פוליטית, חובת שקיפות בארגוני עובדים, והטמעת בתי-הדין לעבודה במערכת המשפט הכללית.

חוק ומשפט

נסדיר את ריבונות הכנסת כמחוקק ואת חובתה של הרשות השופטת לשפוט בכפוף לחקיקת הכנסת בלבד. נעגן בחקיקה דרישת זכות עמידה לעותרים כדי שבתי המשפט יכריעו בסכסוכים במקום לקבוע מדיניות.

משילות ומינויים

נשיב את כושר הביצוע לנבחרי ציבור באמצעות שינוי שיטת המינויים בשירות הציבורי, ונשנה את שיטת מינוי השופטים לשיטה ייצוגית ושקופה שתשיב את אמון העם במערכת המשפט.

ייעוץ משפטי

נעגן בחקיקה את סמכותם הבלעדית של נבחרי הציבור לקבוע ולקדם מדיניות בכנסת ובממשלה כדין, תוך הסדרת היחסים שבין הרשות המחוקקת והרשות המבצעת ויועציהן המשפטיים, ורפורמה שתחזיר לקדמותם את אופן מינוי היועצים המשפטיים והגדרת תפקידם.

רשימת החותמים

ח"כ אמיר אוחנה, ליכוד

השר אופיר אקוניס, ליכוד

ח"כ שרן השכל, ליכוד

ח"כ יואב קיש, ליכוד

 

פנו בדוא"ל למועמדים לכנסת ה-21 והציעו להם לחתום

לפרטים נוספים:

שוקי: 054-5924572
רייצ'ל: 058-4774144

צרו איתנו קשר

דרכי תקשורת עם הפורום

כתובת: עם ועולמו 8, קומה 5 
ירושלים, ישראל
מיקוד: 9546306 
טלפון: 02-631-2720
פקס: 077-318-2028
דוא"ל: [email protected]

חשבונות: 0545818197

דוברות: 0545924572

צרו איתנו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
×

תפריט נגישות