מזכר סמכויות הממשלה ביחס למשטרה – סקירה משווה

שאלת היחסים בין ממשלה ומשטרה איננה חדשה. במדינת ישראל עסקו בה לא מעט בעשורים האחרונים, ובאופן עקבי הובהר כי המצב הרצוי הוא שהשר הממונה על המשטרה יקבע מדיניות וסדרי עדיפויות למשטרה וינהל בקרה על פעילותה, לצד שמירת עצמאותה בביצוע חקירות. ועדות שנדרשו לנושא גם המליצו לחזק ולהבהיר את סמכותו.

לקריאת המסמך המלא: