fbpx

מי אנחנו

פורום קהלת הוא מכון מחקר ומעשה בלתי-מפלגתי שנוסד לפני למעלה מעשור ושוכן בירושלים. החזון שלנו כולל קידום של חירות הפרט ועקרונות השוק החופשי, ביסוס ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, וחיזוק הדמוקרטיה הייצוגית בישראל.

תחומי העיסוק והעניין שלנו מגוונים:

 • קידום ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי בהיבטי עלייה, ביטחון והתיישבות.

 • הגנה על מדינת ישראל מול עיוותים של החוק הבינלאומי ויחס מפלה בזירה הבינלאומית.

 • קידום מדיניות הגירה המקדמת עלייה יהודית ומסירה חסמי קליטה מיותרים.

 • הבטחת חירויותיהם של כל אזרחי ישראל – ללא הבדל לאום, דת, עמדה פוליטית, מין או נטייה מינית – ומניעת כל כפייה מדינתית שאינה נחוצה ומוצדקת.

 • עיגון מחייב של זכויות בהליך הפלילי לחיזוק ההגנה על זכויות וחירויות האדם מפני התעמרות שלטונית.

 • מתן אפשרות לתחרות ובחירה בין בתי הספר בכל שכבות האוכלוסיה, תוך העברת סמכויות להורים ולשלטון המקומי.

 • כיבוד השונות בישראל באמצעות ביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לרשויות המקומיות.

 • הורדת יוקר המחייה, בין היתר על ידי פתיחת המשק לתחרות בינלאומית והפחתת התכנון המרכזי בענפי המשק.

 • ריסון כוחם של מונופולים וקרטלים סטטוטוריים.

 • עידוד תעסוקה ופריון באמצעות הפחתת הנטל הרגולטורי על יזמים ועסקים.

 • פישוט מערכת המס וביטול הקלות המס לקבוצות אינטרסים.

 • תמיכה בזכות לעבוד על ידי ביטול חברות כפויה באיגודים, וכן דרישת שקיפות באיגודי עובדים.

 • חיזוק סמכותה של הכנסת כמקור לקביעת החוק וחיזוקה כגוף המבקר את הממשלה.

 • חיזוק עצמאותה של הרשות השופטת והגדרת סמכויותיה וגבולות פעולתה ביחס ליתר הרשויות.

 • הגדרת תפקידם של היועצים המשפטיים.

 • קידום השקיפות והייצוגיות במינוי בעלי תפקידים בכירים בשירות הציבורי.

 

 

אנו שואפים ליצור הסכמות רחבות ונמנעים מפוליטיקה מפלגתית. באמצעות מחקר קפדני אנו מבקשים להציג למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב תשתית עובדתית, ועל בסיסה אנו מציעים חלופות למדיניות טובה יותר, ברוח החזון שלנו. המחקרים שלנו, דוגמת ניירות העמדה שפרסמנו בעשור האחרון על רפורמות נחוצות במערכת המשפטית, מצטרפים למצע העובדתי העומד לפני מקבלי ההחלטות. אנו מקווים שהם ישמשו בסיס לפתרונות מוסכמים שיושגו באמצעות משא ומתן לקראת הסכמות.

צרו איתנו קשר

דרכי תקשורת עם הפורום

כתובת: עם ועולמו 8, קומה 5 
ירושלים, ישראל
מיקוד: 9546306 
טלפון: 02-631-2720
פקס: 077-318-2028
דוא"ל: [email protected]

חשבונות: 0545818197

דוברות: 0545924572

צרו איתנו קשר

 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
×

תפריט נגישות